Beacon mała rzecz
wielkie możliwości

Niewielki nadajnik czyli
rzeczywistość znaczona beaconami

Technologia

Beacon to urządzenie energooszczędne, małe, tanie i rewolucjonizujące biznes. Wykorzystując technologię Bluetooth Low Energy komunikują się ze smartfonem będącym w jego zasięgu. Beacony w połączeniu z dedykowaną aplikacją umożliwia komunikację z użytkownikiem znajdującym się w jego pobliżu. Komunikaty są dopasowane do precyzyjnej lokalizacji i kontekstu. Technologia gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i ich danych na urządzeniach mobilnych.

Możliwości

Oferta

Komunikaty na telefon – wysyłamy informacje na telefon klienta o aktualnej promocji, komunikaty zapraszające do odwiedzenia sklepu, gdy klient znajdzie się w jego pobliżu itp.
Nawigacja po obiekcie – budujemy aplikację wykorzystującą beacony do nawigacji klienta po centrum handlowym, wskazujemy ścieżkę do wybranych działów/sklepów.
Generowanie statystyk i analiz – gromadzimy dane o zachowaniach klientów, dokonanych zakupach do dalszej ich analizy. Tworzymy tzw. „heatmapy” obrazujące sposób poruszania się klientów po sklepie oraz czas spędzony w określonym miejscu.
Integracja z systemami kasowymi – dajemy narzędzie do analizy zachowań klientów, dokonanych przez nich zakupów, aby móc przygotować dedykowaną ofertę promocyjną.
Programy lojalnościowe – wykorzystując beacony wspieramy programy lojalnościowe w danym sklepie, możliwość integracji z systemami CRM.
Grywalizacja – wykorzystujemy beacony do budowania mechanizmów gier, zabaw dla klientów w celu zwiększenie ich zaangażowania.
Lokalizowanie pacjentów i personelu – wykorzystujemy beacony umożliwiając natychmiastowe lokalizowanie personelu medycznego w obrębie placówki. Beacon w formie opaski na ręce lub karty noszony przez pacjenta umożliwia szybkie jego zlokalizowanie lub informowanie np. o niepożądanym oddaleniu się.
Lokalizowanie sprzętu medycznego – dzięki beaconom zamontowanym na urządzeniach medycznych umożliwiamy natychmiastowe ustalenie jego położenia.
Kontrola czasu pracy pracowników – dzięki systemowi beaconów umożliwiamy kontrolę czasu pracy pracowników. System zapisuje czas wejścia pracownika do budynku oraz jego wyjścia, umieszczając te informacje w wewnętrznej bazie. Beacony mogą również gromadzić informacje o czasie pobytu w poszczególnych pomieszczeniach lub strefach szpitala.
Generowanie danych i ich analiza – informacje wymieniane podczas użytkowania beaconów mogą służyć do tworzenia statystyk oraz podlegać dalszej analizie.
Nawigacja pacjentów po szpitalu – nawigacja przy użyciu beaconów rozmieszczonych wewnątrz obiektu pozwala na lokalizowanie odpowiednich gabinetów i pomieszczeń, umożliwiając sprawniejsze przemieszczanie się w obrębie całego obiektu.
Tworzenie ścieżek zwiedzania – zamontowanie beaconów przy eksponatach umożliwia prowadzenie zwiedzającego wg zdefiniowanej ścieżki. Beacon, gdy wykryje zbliżającą się osobę, wyświetla na jego telefonie szczegółowe informacje o danym eksponacie w formie dźwięku, teksu, zdjęć oraz filmu.
Nawigacja zwiedzających po muzeum – przy użyciu beaconów rozmieszczonych wewnątrz muzeum umożliwiamy lokalizowanie konkretnych eksponatów i pokazywanie drogi dojścia do nich.
Komunikaty na telefon – beacon umieszczony przed muzeum może wysłać osobom znajdującym się w pobliżu komunikat zapraszający do odwiedzenia z informacją o aktualnej ekspozycji.
Generowanie statystyk i analiz – na podstawie informacji wygenerowanych przez beacony możliwe jest prowadzenie statystyk oraz dokonywanie analizy zgromadzonych danych. Na podstawie tych dany możemy ustalić np. który eksponat wzbudzał największe zainteresowanie zwiedzający a który najmniejsze (eksponat był pomijany).
Nawigacja po obiekcie – dzięki aplikacji wykorzystującej beacony umożliwiamy nawigację osoby odwiedzającej event po obiekcie. Pomagamy w odnalezieniu sektora, w którym zostało wykupione miejsce, punkt medyczny, sala danego panelu itp.
Komunikaty na telefon – możliwość otrzymywania na smartfon komunikatów od organizatorów.
Generowanie statystyk i analiz – na podstawie informacji wygenerowanych przez beacony możliwe jest prowadzenie statystyk oraz dokonywanie analizy zgromadzonych danych.
Tagowanie towarów – poprzez oznaczenie towarów beaconami umożliwiamy szybkie uzyskiwanie zapisanych na ich temat informacji np. o dacie wejście do magazynu, data planowanej wysyłki, dostawca, klient, ale również takie jak data przydatności do spożycia.
Lokalizowanie towarów i sprzętu – wykorzystując beacony umożliwiamy natychmiastowe lokalizowanie towarów oraz sprzętu wewnątrz jak i na zewnątrz magazynu.
Optymalizacja ścieżek transportowych – dzięki „heatmapom” obrazujących sposób przepływu towarów w magazynie umożliwiamy ich analizę oraz optymalizację pod kątem czasu transportu, bezpieczeństwa osób i towarów itp.
Nawigacja po magazynie – stosując aplikacja na smartfonie wykorzystującą beacony dajemy możliwość wytyczenia trasy do konkretnego miejsca w magazynie wg wcześniej zoptymalizowanej ścieżki.

Kontakt  tel. +48 81 532 20 17

  kom. +48 602 158 210

  ICN Centrum Kompetencji

  Beaconapps.io
  ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin

  Lublin Living Lab
  ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

  E-mail: info@beaconapps.io